Vahvojen sanojen mainostoimisto.

On siitä ollut puhetta.

Brändi on kokonaisuus - Mainostoimisto AltAvanti Oy

Yritykset puhuvat mielellään omasta brändistä (engl. brand=merkkituote, laatumerkki). Jokainen uskoo (toivoo) oman tuotteensa tai yrityskuvansa, logonsa olevan brändi. Brändillä tarkoitetaan yleisesti yrityksen liikemerkin ja logon tai tavaramerkin ympärille syntynyttä positiivista mielikuvaa. Ajatellaan brändin merkitsevän paremmuutta ja laatua.

Brändin rakentaminen on kärsivällistä ja johdonmukaista toimintaa.

Se alkaa yrityksen graafisesta ilmeestä ja jatkuu tuotemerkkien kehityksen kautta tunnettuuteen markkinoilla. Kun tuotetta halutaan sen merkin kautta, uskalletaan puhua brändistä.

Olemme olleet mukana luomassa positiivista mielikuvaa ja kehittämässä brändiä mm. seuraavista suomalaisista yrityksistä ja tuotteista:

Brändi, imago ja maine ovat kaikki kohderyhmän mielikuvia tai mielipiteitä yrityksestä.

Usein imago määritellään visuaalisemmaksi mielikuvaksi, kun taas esimerkiksi maine käsitetään kokemukseen perustuvammaksi. Imagon on myös sanottu olevan aina ihmisten mielissä oleva käsitys, johon yritys pystyy vain rajallisesti vaikuttamaan. Esimerkiksi arvot, asenteet, ennakkoluulot ja uskomukset ovat asioita, joihin yrityksen tiedottamisella ja toiminnalla ei välttämättä pystytä vaikuttamaan. Brändin ja imagon eron on sanottu näkyvän ainakin niiden käyttöyhteyksien perusteella kohderyhmissä: brändistä puhutaan usein asiakkaille suuntautuvien toimenpiteiden yhteydessä, ja imagosta taas muille sidosryhmille, kuten sijoittajille.