Vahvojen sanojen mainostoimisto.

On siitä ollut puhetta.

Tietosuojalauseke - Mainostoimisto AltAvanti Oy

AltAvanti Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa, kuten internetsivustonsa, käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja palveluiden voidaan kerätä, mihin tietoja käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on näitä tietoja sekä niiden keräämistä koskien.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä verkkopalvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

1. MILLAISIA TIETOJA KÄYTTÄJÄSTÄ VOIDAAN KERÄTÄ?

Käyttäjän itse antamat tiedot, esim.

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen palvelut ja tuotteet

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot (esim. Google Analytics)

  • Palvelun käyttötietoja (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti, IP-osoite)
  • Verkkopalvelun selaustietoja

2. KUKA VOI KERÄTÄ TIETOJA?

AltAvanti Oy kerää tietoja palveluidensa käyttäjistä. Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään, kun hän ottaa yhteyttä meihin, tai me otamme käyttäjään yhteyttä.

Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Käytämme verkkopalveluissamme  Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tietoja voidaan myös käyttää mainonnan kohdentamiseksi käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

Verkkopalveluissamme voi olla käytössä yhteisöliitännäisiä, kuten Facebook. Tällaiset yhteisöliitännäiset voivat näkyä palveluissamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan liitännän lähteestä. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja AltAvanti Oy:lle.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi

Pyrimme sopimusjärjestelyin pitämään huolen siitä, että yhteistyössä kanssamme olevat kolmannet osapuolet noudattavat alan ohjeistusta sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä. AltAvanti Oy ei kuitenkaan vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä tai yksityisyydensuojakäytännöistä, vaikka palveluissamme olisikin linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Käyttäjän on suositeltavaa tutustua kaikkien käyttämiensä sivustojen ehtoihin ja ohjeisiin.

Lue lisää evästekäytännöistämme täältä.

3. MIHIN KERÄTTYJÄ TIETOJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ?

Käsittelemme kerättyjä henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

Asiakaspalveluun

Kerättyjen tietojen avulla haluamme parantaa asiakaspalvelua suosittelemalla käyttäjälle kiinnostavia sisältöjä sekä helpottamalla asiointia tarjoamalla mahdollisimman henkilökohtaista palvelua.

Palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluitamme sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

Myynnin kohdentamiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa käyttäjälle häntä mahdollisesti kiinnostavia palveluita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

4. MITEN KERÄTTYJÄ TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA KUINKA KAUAN?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu muun muassa palomuurein, tietoturvaohjelmistoin, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Tämän lisäksi käytämme tarpeellisia organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia tietoturvakeinoja ovat muun muassa henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen, tiedon käsittelijöiden määrän rajaaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen kohdassa 3 (Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?) määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön vuoksi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

5. TIETOJEN KÄSITTELY

Huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 6 (Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?) esitellyissä tapauksissa.

6. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

AltAvanti Oy ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

  • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

7. EVÄSTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Lue lisää evästekäytännöistämme täältä.

8. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot. Käyttäjä voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Mikäli käyttäjä haluaa tarkastaa tallennetut henkilötietonsa, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen

Käyttäjä voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä meihin tai peruuttamalla suostumuksensa käyttäen tähän tarkoitukseen tarkoitettua valintaa, joka on osana markkinointiviestintäämme (”opt-out”-periaate). Suoramarkkinointi koskee vain omia asiakkaitamme, joiden kanssa meillä on asiakkuussuhde.

9. TIETOSUOJALAUSEKKEEN PÄIVITTYMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.